Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii oferă garanții financiare, în completarea garanțiilor proprii, în cazul în care doriți să accesați un credit de la una din băncile partenere ale FNGCIMM. Astfel, finațarea este garantată, în baza aceleași documentații depuse pentru solicitarea creditului, cu o economie considerabilă de timp și bani.

Antreprenorii pot accesa garanții din surse proprii ale FNGCIMM, fie pot aplica pentru o garanție de stat, în cadrul programelor guvernamentale, pe care  FNGCIMM SA-IFN le implementează, acționând în calitate de mandatar al statului român.

 

FNGCIMM oferă garanții pentru credite destinate dezvoltării proiectelor de investiţii sau pentru asigurarea capitalului de lucru. Valoarea maximă a garanțiilor acordate unui beneficiar poate ajunge la 2,5 mil EUR, în limita a max. 80% din valoarea creditului.

Orice microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie poate beneficia de garanția FNGCIMM, dacă respectă criteriile de eligibilitate ale finanțatorului, și nu se află în dificultate conform comunicării C.E.

FNGCIMM acordă garanții în numele și contul statului, în cadrul programelor care susțin obiective strategice ale politicii economice promovată de guvernul României. În acest caz, beneficiarii eligibili sunt stabiliți  de autoritățile publice inițiatoare ale programelor/măsurilor de sprijin, putând fi atât persoane juridice, cât și persoane fizice – Programele Noua Casă, IMM Invest Romania, Agro Invest, IMM Factor, IMM Leasing ), iar condițiile de acordare și plată a garanțiilor de stat, precum și procentele comisioanelor de garantare, sunt stabilite prin acte normative specifice fiecărui Program.

FNGCIMM operează la nivel național și colaborează cu principalele bănci comerciale care activează în România. Detalii pe www.fngcimm.ro.